• سر بنر

خمیر کربن

  • خمیر کربن برای فیلم گرمایش الکتریکی

    خمیر کربن برای فیلم گرمایش الکتریکی

    1. خمیر کربن حرارتی و فیلم گرمایش الکتریکی مادون قرمز دور بر اساس آن، فرمول مواد اولیه آن شامل اجزای زیر وزن است: 15-20 قسمت پودر کربن.10-20 قسمت گرافیت؛5-10 قسمت پودر کاربید کلسیم؛35 قسمت حامل آلی ~ 70 قسمت.1 ~ 5 قسمت پخش کننده.

    2. حامل آلی شامل رزین اپوکسی، پلی اورتان، رزین اکریلیک و اتیلن اگزالات است.فیلم گرمایش الکتریکی مادون قرمز دور بر اساس آن شامل یک فیلم پایه، یک نوار خمیر کربن مولد گرما، حداقل دو نوار حامل جریان، فیلم پلی استر روی نوارهای حامل جریان، نوارهای حامل جریان به موازات قرار گرفته اند. یکدیگر و در فواصل زمانی توزیع می شوند و نوارهای خمیر کربن مولد حرارت با خمیر کربن مولد حرارت فوق الذکر پوشانده می شوند.